About us Pentagene
Slider

Pentagene Genetics

Pentagene Genetics është distributori i autorizuar i laboratorit NATERA në Shqipëri , për testin jo-invaziv të ekzaminimit para – lindjes, i quajtur PANORAMA TEST. Pas zhvillimeve në gjenetike gjatë viteve të fundit, në periudhën pas shtatëzanisë, para lindjes dhe para implantimit, shumë sëmundje gjenetike; mund të diagnostifikohen. Për të implementuar të gjitha zhvillimet e fundit në Shqipëri, në 2014 u themelua Pentagene Genetics. Tekonologjia ka perparuar me shpejtësi dhe zhvillime të jashtëzakonshme dhe aplikimet e teknologjisë së lartë janë gjithashtu të realizueshme në mjekësi sot. Në dallim me shumë degë të tjera mjekësore; gjenetika mjekësore arrin njohuri të reja pothuajse çdo ditë dhe i vë në përdorim ato për diagnostifikim dhe trajtim të pacientëve.Stafi ynë

Pentagene Genetics, me teknologjinë më të përparuar dhe specialisë të përkushtuar, dëshiron të rrisë standartet në diagnostifikimet gjenetike.

Anisa Dingo

Përfaqësuese Mjekësore

Tel: +355 68 403 0947

Ariela Cjapi

Përfaqësuese Mjekësore

Tel: +355 67 472 0653

Borana Qalliu

Konsulente Gjenetike

Tel: +355 68 403 0872